Виберіть свою мову

ЧЛЕНИ УАДЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Членство в Асоціації може бути індивідуальним або колективним.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що законно перебувають на території України, які досягли 18 років, визнають Статут Асоціації, сплачують вступні та членські внески, беруть активну участь у її діяльності.

Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, в тому числі громадських та їх об‘єднань, незалежно від форм власності, підпорядкованості, розташування та території діяльності, які визнають Статут Асоціації, поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також сплачують вступні та членські внески, добровільно надають матеріальну, організаційну та іншу допомогу Асоціації у виконанні її статутних завдань.

Члени УАДЯ мають право:
- брати участь у роботі керівних органів Асоціації;
- обирати і бути обраними до органів, створених Асоціацією;
- брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Бюро Правління або відповідним структурним підрозділом Асоціації, в межах своєї компетенції;
- користуватися підтримкою Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Бюро Правління;
- одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
- обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
- публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Асоціації на умовах, затверджених Бюро Правління;
- вносити пропозиції про нагородження членів Асоціації;
- одержувати від Асоціації допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Бюро Правління;
- вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

Члени УАДЯ зобов'язані:
- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Бюро Правління, інших органів Асоціації, які є обов’язковими для членів Асоціації та відповідають чинному законодавству України;
- своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
- брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
- не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;
- інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту;
- нести інші обов’язки.


Телефони для довідок: (044)459-78-16; 541-05-32


Заява та реєстраційна форма вступу до УАДЯ