Виберіть свою мову

 

У 1989 р. громадськими активістами - фахівцями з якості та системного менеджменту, тобто фізичними особами, була заснована Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація якості» (УАЯ), яка за час свого існування набула широкого міжнародного визнання. 1.01.2016 р. згідно новому Закону України «Про громадські об`єднання», частина ВГО УАЯ, яка складалась з юридичних осіб, трансформована до формату Громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості» (УАДЯ), виступаючи правонаступником ВГО УАЯ.

Загальні відомості
УАДЯ створена згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України, як перше в СРСР національне неурядове об`єднання в сфері якості і досконалості, яке поклало початок громадському руху за якість і ділову досконалість в Україні й СНД і стало його лідером. УАДЯ є авторитетною національною організацією, що об’єднує кращі підприємства України на громадських засадах, і гідно представляє країну у найвпливовіших міжнародних професійних організаціях, надає підприємцям та іншим НГО можливість оперативно знайомитись з найпрогресивнішим вітчизняним і світовим досвідом з управління якістю продукції, товарів і послуг, отримувати комплекс високопрофесійних послуг з підвищення досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку, за сучасними підходами до удосконалення організацій, підприємств і установ.

Основні галузі спеціалізації УАДЯ: загальні питання якості; структуровані питання ділової культури й ділової досконалості підприємств, організацій і установ, забезпечення на їх основі конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій, окремих секторів ринкової діяльності та розгортання координованих процесів соціальної економіки; нормативи і практики соціально-орієнтованого системного менеджменту; організаційні засади й форми розвитку громадського руху за ділову досконалість і якість.

Мета та завдання УАДЯ: формування громадської думки, громадського діалогу і співпраці при виробленні національної політики у сфері якості та безпечності за кращими світовими зразками. Основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості та ділової культури, узагальненні й розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості й конкурентоспроможності та забезпеченні сталого розвитку, виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні успішному функціонуванню України у СОТ та інтеграції до ЄС; активування ролі НУО у виробленні засад саморегулівної діяльності та державно-приватного партнерства.

Міжнародний статус УАДЯ: Національна партнерська організація EFQM; Базова організація Міжнародної гільдії професіоналів якості; Базова організація Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи; Базова організація Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» та Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді; Національна організація EOQ (з 1996 по 2015 рр.).

Статус УАДЯ в Україні
Відповідно до Резолюції 5-го Всеукраїнського з’їзду якості, для подальшого розвитку суспільного руху за якість в Україні та його інтеграції у загальноєвропейський рух за якість на базі УАДЯ створено Координаційну раду громадських організацій і об`єднань України, до якої увійшли представники Українського союзу промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України, Федерації професійних спілок України, Торговельно-промислової палати України та інших впливових громадських об’єднань України. На УАДЯ покладено функції секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості. Також УАДЯ визначено головною професійною організацією з питань якості Українського союзу промисловців і підприємців тощо.

УАДЯ є ініціатором та розробником принципових загальнонаціональних документів з питань якості й досконалості, що здійснюються за результатами системної аналітики внутрішнього і міжнародного рівнів. Зокрема, фахівцями УАДЯ розроблені: Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992 р.); Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції та підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.); Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.); Проект концепції Національної політики України у сфері якості (2001 р.); Кодекс Честі добропорядного виробника України (2002 р.); Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.); Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000 в органах виконавчої влади (2006 р.) тощо.

Представники ГС «УАДЯ» з 2016-го року представлені і активно задіяні в консультативно-дорадчих органах міжнародного рівня - Робочій групі 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС "Економічна співпраця, ЗВТ, транскордонне співробітництво" (РГ3 УС ПГС), ТК 189 «Системи управління якістю», а також при ЦОВВ і самоврядних структурах: Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України; Громадській раді при Мінекономрозвитку України та ряді інших ГР; Антикризовій раді громадських організацій України, Раді з акредитації Національного агентства з акредитації України, Правлінні УСПП, Координаційній раді громадських організацій України з питань якості, досконалості, соціальної спрямованості і конкурентоспроможності, Раді Української хартії «За ділову досконалість і якість», Союзі споживачів України, Науково – методичної комісії з бізнесу, управління та права (підкомісія «Менеджмент») Міністерства освіти та науки України тощо. Експерти і аналітики УАДЯ виконували роботу в межах Української мережі Глобального договору ООН з корпоративної соціальної відповідальності.

Основні проекти УАДЯ: Міжнародний форум “Дні якості в Києві”, з 1992 р., щорічно; Європейський тиждень якості в Україні, з 1993 р., щорічно; Всеукраїнський з`їзд якості, з 1999 р., раз на два роки; Міжнародний проект “Сузір`я якості”, з 1999 р., щорічно; Український національний конкурс якості, з 1996 р., щорічно; Міжнародний турнір з якості країн Центральної І Східної Європи, з 2005 р., щорічно; Діловий марафон “Сходження до вершин європейської досконалості”, з 2006 р., постійно; Міжнародна олімпіада з менеджменту для молоді, з 2014 р., щорічно; Клуб лідерів якості України, з 1998 р., постійно; Клуб лідерів якості країн Центральної та Східної Європи, з 2007 р., постійно; Міжнародна гільдія професіоналів з якості, з 2000 р., постійно; Українська хартія “За ділову досконалість і якість”, з 1999 р., постійно тощо.

УАДЯ співпрацює з багатьма міжнародними і національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об`єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю і владою.

Основні структури УАДЯ: Серед громадських структур УАДЯ найбільшого звучання досягнув Клуб лідерів якості України (http://uaq.org.ua/index.php/uk/klub-lideriv-iakosti-ukrainy) , який з 1998 року об’єднує найкращі підприємства України – переможців і призерів Українського національного конкурсу якості. В 2007 році був заснований Клуб лідерів якості країн Центральної і Східної Європи (http://uaq.org.ua/index.php/uk/klub-lideriv-iakosti-krain-tsentralnoi-ta-skhidnoi-yevropy ) , як добровільне елітне об'єднання кращих підприємств і організацій регіону, що мають статус переможців, лауреатів або фіналістів Нагороди якості країн ЦСЄ. На сьогодні Клуб об'єднує 25 кращих підприємств з шести країн: Угорщини, Казахстану, Литви, Республіки Білорусь, Росії, України.

З метою практичної реалізації політики УАДЯ створені спеціалізовані компетентні центри, які безпосередньо виконують на високому професійному рівні навчання, консалтинг та сертифікацію у сфері системного менеджменту, зокрема в частині менеджменту якості, енергоефективності, соціальної відповідальності, екологічного менеджменту тощо.

Почесні відзнаки УАДЯ. За вагомий внесок у громадський рух за якість і досконалість, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, формування позитивного міжнародного іміджу України у сфері якості УАДЯ нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а президент УАДЯ – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України та Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

УАДЯ має також численні нагороди, почесні грамоти, дипломи і подяки від міжнародних та вітчизняних організацій. Її діяльність високо оцінена з боку Європейської організації якості (EOQ), EFQM, Європейської економічної комісії ООН тощо.
УАДЯ є членом Робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС "Економічна співпраця, ЗВТ, транскордонне співробітництво" (РГ3 УС ПГС). У 2017 – 2018 рр. представник УАДЯ в РГ3 УС ПГС приймав участь у проекті «Посилення участі громадськості у реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання», який реалізується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія». В рамках проекту були проведені семінари – тренінги у 4-х містах України (Львів, Полтава, Луцьк, Чернігів). За результатами проекту було випущено видання «РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ЄС ЩОДО ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ (АГРАРНИЙ СЕКТОР, ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ТУРИЗМ)».

Діяльність УАДЯ координується згідно завдань та цілей, визначених в рамках багаторічної програми дій "Організації громадянського суспільства та місцеві органи влади" (CSO / LA) та Європейський інструмент демократії та прав людини. Акція надає підтримку ЄС державним ініціативам, спрямованим на реалізацію деяких пріоритетів, відображених у Консенсусі ЄС щодо розвитку, прийнятому в червні 2017 року, який стосується реалізації цілей сталого розвитку (SDGs), а також Паризької угоди. з питань зміни клімату та Сендайської рамки щодо зменшення ризику стихійних лих. Ці пріоритети: зміна клімату; гендерна рівність; молодь; корінні причини нелегальної міграції та примусового переміщення; криза і крихкість.